Driver van samenwerking

Slagkracht voor de economie

Board of boards

pointer1

EPZ – Economische Programmaraad Zuidvleugel

De EPZ, de economic board van Zuid-Holland, bundelt kennis, inzichten, bestuurskracht en netwerken om zo de economie te versterken.

Wij richten ons op strategische initiatieven die de ambitie van de regio realiseren: Zuid-Holland als ‘real life testing ground’ op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Lees meer over onze missie.

pointer1

Twitter

pointer1

Nieuws

Regiomonitor belangrijke bouwsteen voor economisch beleid

“Denk in regio’s, niet in landen. Dat is cruciaal voor goed economisch beleid.” In het Cambridge Innovation Centrum (CIC) in Rotterdam gingen 30 economische experts vanuit gemeenten, regio’s, ministeries en provincie in discussie over de Zuid-Hollandse economie naar aanleiding van de Regiomonitor Economie en Bereikbaarheid 2016.

Nieuwe koers EPZ

‘Nieuwe koers’ is het tweede jaarverslag van de EPZ, de economic board van Zuid-Holland. Hierin presenteert de EPZ een overzicht van de activiteiten en geboekte resultaten in 2016.

Startschot voor komst 90 internationale wetenschappers naar Zuid-Holland

De TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum bieden 90 jonge, pas gepromoveerde wetenschappers van over de hele wereld een postdoc-positie in een van deze vijf kennisinstellingen. De EPZ tekende bij de start van dit initiatief mee aan de letter of intent.

pointer1

Initiatieven

Handelsmissie Zuid-Duitsland

De EPZ gaat op initiatief van InnovationQuarter in mei 2017 samen met een grote groep innovatieve MKB’ers op missie naar de Duitse deelstaten Beieren en Baden Wurtemberg. De missie is gekoppeld aan de Koningsdag-vieringen 2017 van de Nederlandse consulaten in München en Stuttgart en bovendien een vervolg op de Nederlands-Duitse handelsmissie in 2016, die in het teken stond van het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Kans op werk voor MBO 2

EPZ-lid Luc Verburgh, bestuursvoorzitter van ROC Zadkine, maakt zich zorgen over de kansen op werk voor MBO2 studenten en het grote aantal uitvallers op dat niveau. Aan partners vanuit EPZ, andere regionale partijen en het Rijk heeft hij een oproep gedaan om met dit thema aan de slag te gaan.

Feeding megacities

De wereldbevolking stijgt naar 10 miljard mensen in 2050, waarvan het overgrote deel zal leven in megasteden. Hoe gaan we megacities van eten voorzien? De kennis die nu wordt opgedaan in het Westland kunnen we exporteren naar de rest van de wereld. Nederland heeft in dit kader een uitstekende uitgangspositie als de leverancier van kwalitatief hoogwaardig voedsel voor de megacity West-Europa.

pointer1

Agenda

Snelkeuze
EPZuidvleugel

Economische Programmaraad Zuidvleugel
WTC Den Haag
Prinses Margriet­plantsoen 32
2595 BR Den Haag
T: +31 88 4747 255
E: info@epzuidvleugel.nl